Сайт на 2 Б клас

Отиване към съдържанието

Главно меню

Преподаватели

За нас

Петя Дунчева - класен ръководител

Квалификация:

  • Магистър по начална училищна педагогика - ШУ "Епископ Костантин Преславски"

  • Управление на образованието - Тракийски университет - Ст. Загора

  • Религия - Богословски факултет в СУ "Св. Климент Охридски"

  • Информационни технологии - ПУ "Паисий Хилендарски"

  • Първа професионално-квалификационна степен - Тракийски университет - Ст. Загора

  • Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Публикации:
1. „Уеб сайт в помощ на преподавателите по информационни технологии в начален етап"
2. Електронен учебник по човекът и обществото за 4. клас - "История на България"
3. Интегрирането на информационните технологии в обучението по човекът и обществото в 4. клас - средство за повишаване на мотивацията и ефективността на образователния процес"
4. "Компютърът - възможност за преодоляване на някои тревожни тенденции в съвременното училище"
5. "Информационните технологии - възможност за преход от детската градина към началното училище"

Мина Йотова - учител ПИГ

Квалификация:

  • Бакалавър по начална училищна педагогика с чужд език /НУПЧЕ/ - Тракийски университет - Стара ЗагораВладимира Вълева - учител по английски език

Квалификация:

  • Магистър английска филология


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню