Сайт на 2 Б клас

Отиване към съдържанието

Главно меню

Разписание

Разписание на часовете:
1-ви час: 8:
00 - 8:35 ч.
2-ри час: 8:
50 - 9:25 ч.
3-ти час: 9:
45 - 10:20 ч.
4-ти час: 10:
35 - 11:10 ч.
5-ти час: 1
1:25 - 12:00 ч.


Koнсултации с ученици: понеделник 12:00 - 12:35 часа
Консултации с родители: сряда 12:00 - 12:40 часа

График на учебното време за 2016-2017 г.


Първи учебен срок


15.09.2016 г. - 08.02.2017 г.

Втори учебен срок


09.02.2017 г. - 31.05.2017 г.

Ваканции:
Есенна - 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл.
Коледна – 24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл.
Зимна – 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.
Пролетна и Великденска  – 08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.

Неучебни дни:
07.11.2017 г. ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г.- ДЗИ и НВО в 7кл. по БЕЛ
22.05.2017 г.- Втори ДЗИ и  НВО в 7кл. по Математика


Назад към съдържанието | Назад към главното меню